Elektroniczny Dział Obsługi Klienta

     

Zapytanie ofertowe.

 
Uprzejmie proszę o przesłanie mi oferty cenowej na    
z języka::  
 na język::  

Ilość

 
Dodatkowe informacje:(English, Deutsch, Polski)     Termin wykonania zlecenia:
Odbiór tłumaczenia:   Cena brutto:

Termin płatności:

  dni. Sposób płatności

Dotyczy tłumaczeń ustnych:

   Ile dni? Ilu tłumaczy?  
rozpoczęcie  
zakończenie  
     

Dane kontaktowe Klienta

   
Imię i nazwisko:     nazwa firmy:  
stanowisko     adres e-mail:  
numer telefonu:     miasto  
komunikator / drugi numer telefonu:     Państwo  
Typ Klienta  
Dane do faktury VAT:  
Dodatkowe informacje:  
(English, Deutsch, Polski)

W miarę możliwości proszę o odpowiedź w języku